ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ร่วมหารือภาคเอกชนในการจัดงานนิทรรศการ ASEAN Tools 2021

04 ก.ค 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี ในโอกาสที่ทาง บริษัทฯ ขอรับฟังคำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมการช่าง (ASEAN Tools 2021) และ Thailand Smart City Expo 2021 ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ และคณะผู้ตรวจราชการ ประชุมออนไลน์กับ ศอญ.จอส.พระราชทาน

03 ก.ค 2563

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 - 11.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาในภาพรวมของกระทรวงฯ กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส. เป็นประธานฯ  ในการนี้ นายบรรจง สุกรีฑา นายเดชา จาตุธนานันท์ นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมชี้แจงโครงการจิตอาสาที่ดำเนินการในคูคลองและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ ณ ห้องศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ หารือร่วม ก.กลาโหม เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

03 ก.ค 2563

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะร่วมหารือพลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 34,100 ชิ้น ให้แก่กระทรวงกลาโหม โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 2 กระทรวงกลาโหม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ การันตี “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” 2 รายแรกของไทย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100%

03 ก.ค 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม การันตี “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” สินค้าจากชุมชน สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100% หลัง สมอ. ให้การรับรองคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่ปรับแก้ไขใหม่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ชวนประชาชนอุดหนุนสินค้าไทย รับวิถีปกติใหม่ (New normal)   นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.907/2563 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ซึ่งรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้ไขเกณฑ์กำหนดส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ70 เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น เป็นที่น่ายินดีว่า มีผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวจาก สมอ. แล้ว ได้แก่ ดีดีดี แอลกอฮอล์เจล ของนางสาวเรณู แก้วตา ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดลำพูน ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และนางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา   “การได้รับการรับรองในครั้งนี้ เป็นเครื่องการันตีว่า สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100 % ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถพัฒนาสินค้าได้ตามมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด 19" โฆษกฯ กล่าว     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ประชาชนก็ยังต้องป้องกันตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือจึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีปกติใหม่ หรือ New normal จึงขอฝากถึงประชาชนให้อุดหนุนสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ผลิตชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชน และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับผู้ผลิตชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถนำมาตรฐาน มผช.907/2563 ไปเป็นแนวทางในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ได้มาตรฐาน โดยขอให้ท่านยื่นจดแจ้งกับกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายก่อน หลังจากนั้นให้มายื่นขอการรับรองที่ สมอ. หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3345-46 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ.”

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ออกร้าน ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

02 ก.ค 2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ผ่านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ เชื่อม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการพัฒนาทักษะการสร้างแบรนด์และการบริหารยอดสั่งซื้อ ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสร้างความร่วมมือในการปรับฟังก์ชันให้รองรับการบริการของธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ และผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเฉพาะคนว่างงานให้มีรายได้จากการส่งอาหาร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นายชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานฟู๊ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย นายวรกร วีราพัชร์  ประธานกรรมการบริหาร Antz by Happy Ventures ให้การต้อนรับ   สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (The Street Ratchada) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563 มีร้านอาหาร อาทิ สเต็กฅน"กาง"แจ้ง ตำกะเตี๋ยว ไก่ดูดนิ้ว&ไข่หมึกทอด อินดี้ โรตีชา-ชัก สตูล และเครื่องดื่มจากร้าน ภูพานอินดี้ ให้เลือกซื้อมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีจุดให้บริการล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วย

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและกำหนดนโยบายด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

02 ก.ค 2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดนโยบายด้านข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม (Data-driven Decision for Executives) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม   พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ประชุมผู้บริหารระดับสูง อก. พร้อมเร่งบูรณาการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

02 ก.ค 2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  อาทิ การกำกับดูแลสถานประกอบการ การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดกากอุตสาหกรรมและผังเมือง  ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุต เตรียมพร้อมดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน พร้อมตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

02 ก.ค 2563

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับลูกผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายหลังมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน พร้อมตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมสานต่อภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างประเทศ/ในประเทศใช้ไทยเป็น Hub ของอาเซียน (Connectivity) ตลอดจนมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ต่อไป   โดยร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จะเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ กำกับติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง10 แห่ง และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Western - Central Economic Corridor: WCEC) เป็นต้น   ก้าวต่อไปของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ จะเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุน เช่น นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ โดยคาดว่าเมื่อมีการใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพแล้วจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 อัตรา และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการขาย/เช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เช่น มาตรการส่งเสริมการขาย จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของอัตราราคาขายที่ดิน ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขายที่ดิน และ   สามารถแบ่งชำระการซื้อที่ดินในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้ภายใน 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่อ กนอ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โอนที่ดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแจ้งเริ่มประกอบกิจการภายในระยะเวลา 2 ปี มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย (Downstream Rubber Industry) และผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลาง (Midstream Rubber Industry) ทำสัญญาเช่าที่ดินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นต้น       ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่กระทรวง ฯ ได้ดำเนินการ นั้น จะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจไทย ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งมีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในพื้นที่ (Circulation) เพิ่มขึ้น มีการพึ่งพากันในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างประเทศ/ในประเทศใช้ไทยเป็น Hub ของอาเซียน (Connectivity) ตลอดจนมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม(Inclusive Growth) ต่อไป นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย  

อ่านต่อ...


รัฐบาลจ่ายเงินรอบแรก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย  

01 ก.ค 2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน 2563 นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 รอบแรก ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้นโยบายไว้ ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือในรอบแรก จำนวน 73,203,956 ตัน มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรก จำนวน 187,885 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,618,510,211 บาท สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ธ.ก.ส. จำนวน 1,134 ราย โดยคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบที่สองประมาณเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวปิดท้ายว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว” กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ให้รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ตรวจสอบร่วมกับ ธกส. เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เข้าพบรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

01 ก.ค 2563

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าพบนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ...


Page 1 of 329