ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี พบปะผู้นำชุมชนพร้อมยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

11 พ.ย 2562

จังหวัดราชบุรี : วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบป้ายโครงการ CIV  ให้กับผู้นำชุมชนและมอบป้ายสินเชื่อ Local Economy Loan จำนวน 5 ราย วงเงิน 27 ล้านบาทโดยมีนายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ    ชุมชนบ้านหัวเขาจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์เรียกว่า “ไทยทรงดำ” ชาวไทยทรงดำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยังคงรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง เกิดการพัฒนาการทอผ้าที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ที่สนใจ การทอผ้าขาวม้า คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำเปลเด็ก คาดเอว โพกหัว เสาฉัตรในพิธีต่างๆ ดังนั้น ชุมชนจึงเกิดความคิดเพื่อรวมกลุ่มในการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว   โดยชุมชนมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบบดั่งเดิมไม่โดดเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำโครงสร้างชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การนำเอกลักษณ์มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบ Offlineและ Online การให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เทคนิค วิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ให้มีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชนจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิตปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตเองได้ในชุมชน ได้แก่ ชุดเครื่องประดับจากดอกหม่อน ของที่ระลึกจากดอกหม่อนพัฒนาเป็นเครื่องประดับ ชุดสร้อยคอ และต่างหู ชุดเครื่องแต่งกาย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ้าวัน เน้นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กระเป๋าผ้า พัฒนารูปทรงของกระเป๋าผ้าใหม่ ให้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นง่ายๆ แต่เก๋ ขายวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2562 #หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ #หมู่บ้านCIV (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

11 พ.ย 2562

  วันนี้ (11 พฤศจิกายน2562) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Ms. Wang Yingling, Deputy Director-General, Department of Commerce of Gansu Province ผู้แทนจากมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมระหว่างมณฑลกานซู่และประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต โดยมี นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม อก.2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ นำคณะผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานรีไซเคิลรถยนต์ กระบวนการ ELV

09 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น- วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลรถยนต์อย่างเป็นระบบ ของบริษัท MATEC Inc. โดยมี Mr.Hiroyasu Sugiyama, President , Mr.Yasutomo Koba Executive Director , และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ    สำหรับ บริษัท MATEC Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 วัตถุประสงค์เพื่อการรีไซเคิลรถยนต์ (ELV Total Recycling Challenge) ที่หมดอายุการใช้งาน ELV (End of Life Vehicle) หรือเรียกว่า Scrap car คือรถที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดการใช้งานของรถยนต์มีอายุ 13 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายตั้งแต่เริ่มในการรีไซเคิล ELV รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ELV ก่อนที่จะมีการกำหนดกฎหมายการรีไซเคิลรถยนต์    ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาและดำเนินการด้าน ELV มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างโรงงานผลิต ELV ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ Ishikari ในจังหวัดฮอดไกโด โดยกระบวนการจัดการรีไซเคิล ELV ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การจัดการกับอุปกรณ์ก่อนนำรถไปรื้อถอน เช่น การจำหน่ายยางรถยนต์หรือกันชนที่ใช้แล้ว ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บของเหลว เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำยาหล่อเย็น ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับแบตเตอรี เช่น การจำหน่ายในรูปแบบอโลหะหรือวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การรื้อถอนภายใน เช่น เครื่องเสียงรถยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ทำมาจากพลาสติกต่างๆ และขั้นตอนที่ 5 การรื้อถอนภายนอก เช่น ถังน้ำมัน ตัวเครื่องเร่ง กระจกหน้าต่าง ชิ้นส่วนหลอดไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบรีไซเคิลแบบครบวงจร แต่ละชิ้นส่วนยังสามารถนำไปแปรรูปหรือขายเป็นวัสดุต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท MATEC Inc. ยังมีโรงงานหลอมทองแดง เงิน และทองคำ อีกด้วย #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย  #รีไซเคิลครบวงจร (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานเครื่องจักรกล ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบครบวงจรพร้อมชักชวนลงทุนในไทย

09 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น- วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและศึกษางานระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture ณ บริษัท IHI Agri-Tech Corporation โดยมี คณะผู้บริหาร บริษัท IHI Agri-Tech Corporation ให้การต้อนรับ สำหรับ บริษัท IHI Agri-Tech Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเภท ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว พืชผักต่างๆ รวมไปถึงการผสมพันธ์สัตว์ โดยมีเครื่องจักรกลหลากหลายประเภท อาทิ การตัด การหว่าน การพรวน การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการกลบหญ้า ซึ่งถือเป็นผู้นำในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตและรวบรวมตั้งแต่แปลงเพาะปลูก โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจำกัดของเสียด้วยระบบ Just in Time เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง บริษัทได้มีการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้ระบบ KAIZEN ประหยัดต้นทุนและการใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัท IHI Agri-Tech Corporation ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตเครื่องจักรกลแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากเชิญชวนให้ทางบริษัทเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องจักรกลแบบครบวงจร ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินการก่อสร้างอุตสาหกรรมท่าอากาศยานเฟสใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด อีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยมีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงพร้อมร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูกและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ รวมไปถึงความร่วมมือในการนำเอานวัตกรรมด้านสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อไปใช้ในการปรับแก้ไขสำหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #เกษตรอุตสาหกรรม (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ พบปะหารือคณะนักธุรกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด

08 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น - วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมกับนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 ราย โดยมี Mr.Ryu Shibata รองประธานหอการค้า Sapporo, Mr.Taketani รองประธาน JETRO Hokkaido และคณะนักธุกิจให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ANA Crown Plaza Sapporo    ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการจากจังหวัด Hokkaido ที่มีการลงทุนทำกิจการในประเทศไทย จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท HBA บริษัท Gear 8 บริษัท E-Style Hokkaido บริษัท Wakimizu no Sato และบริษัท Hokkaido Wine ได้กล่าวรายงานและนำเสนอข้อมูลของบริษัทที่ได้ลงทุนในประเทศไทยให้กับคณะผู้บริหารได้ทราบถึงแนวคิด ความก้าวหน้าของกิจการ และผลประกอบการ    จากนั้น รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ ได้เข้าพบพร้อมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดและคณะผู้บริหาร โดยมี Mr. Naomichi Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการ ศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด โดยทั้งรัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า "กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และจากการที่ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเยี่ยมชมแปลงสาธิต Smart Agriculture เพื่อเรียนรู้ในการนำเอาแนวคิดเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ในการพัฒนา และพร้อมจะผลักดันภาคเกษตรกรรมของไทย ให้ก้าวสู้การเป็น Smart Agriculture ในอนาคต นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนและดูแลผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ อีกด้วย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #เกษตรอุตสาหกรรม (PRMOI : สปอ. ภาพ/ข่าว)

อ่านต่อ...


รปอ.ภานุวัฒน์ฯ ให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนไทย

08 พ.ย 2562

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายเคนจิ โอโนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดโออิตะ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดโออิตะ มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบของโครงการ OTOP ของไทย อีกทั้งมีสมาคมธุรกิจ SME ที่หลากหลาย อาทิ IT การแพทย์ ระบบอัตโนมัติ การแปรรูปอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากร พัฒนาตัวสินค้า และแสวงหาตลาดใหม่ๆ โดยสนใจมาลงทุนในไทยเน้นด้านอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัดโออิตะ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน #กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


“สุริยะ”นำทัพลุยญี่ปุ่น เยี่ยมชมระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และศักยภาพ SMEs รองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลก

08 พ.ย 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม 7 พ.ย.62 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทัพผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ และความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลซากรถยนต์ ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2562 ตนเองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนา SMEs ซึ่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้ง 2 ด้าน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีความหลากหลายในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก  โดยภารกิจแรกของคณะเดินทางในครั้งนี้ คือ การหารือแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ และเยี่ยมชมระบบเกษตรอัจฉริยะ ณ Tomakomai Smart Agriculture Plant ที่จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกษตร และพื้นที่ทำการสาธิตและการตลาดธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท JFE Engineering Corporation และ บริษัท Add-One Farm โดยเป็นการผลิตมะเขือเทศพันธ์เชอรี่และต้นอ่อน ทั้งนี้ ระบบการเกษตรดังกล่าวสามารถช่วยให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพตอบสนองสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคและสถานการณ์ด้านพลังงานต่างๆ จึงทำให้มีการเพาะปลูกที่มั่นคงทุกที่ทุกเวลาโดยใช้วิธีออกแบบและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพืชหลากหลายชนิด  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเข้าร่วมประชุมหารือกับนักธุรกิจญี่ปุ่น จำนวน 30 ราย เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และชักจูงนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นให้สนใจมาลงทุนในประเทศไทย    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือทั้งกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นจำนวน 21 จังหวัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดฮอกไกโดที่มาลงทุนอยู่ จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท HBA 2. บริษัท Gear 8 3. บริษัท E – Style Hokkaido 4. บริษัท Wakimizu no Sato และ 5. บริษัท Hokkaido Wine นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท IHI Agri – Tech Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบรวมธุรกิจระหว่าง IHI STAR Machinery Corporation และ IHI Shibaura Machinery Corporation โดย IHI Agri – Tech Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเภท ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว พืชผักต่าง ๆ รวมไปถึงการผสมพันธุ์สัตว์ โดยมีเครื่องจักรกลหลากหลายประเภทตั้งแต่การตัด การหว่าน การพรวน การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการกลบหญ้า  ขณะที่ภารกิจสุดท้ายของการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมคือ การไปเยี่ยมชมบริษัท MATEC Inc. ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลรถยนต์ (ELV Total Recycling Challenge) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการลงนาม MOU กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสาธิตการรีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นต้น   7 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมระบบเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Agriculture

08 พ.ย 2562

ประเทศญี่ปุ่น - วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชม พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โดยมี Mr. Hajime Oshita President and CEO ให้การต้อนรับ ณ Tomakomai Smart Agriculture Plant จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น   สำหรับ Tomakomai Smart Agriculture Plant ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้สำหรับทำการสาธิตและการตลาดธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ มะเขือเทศเชอรี่และต้นอ่อน ด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะ โดยการควบคุมสภาพอากาศขั้นสูงที่พัฒนาโดย Priva ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเทคนิคและเทคโนโลยีการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์และพลังความร้อนใต้พิภพ ทั้งนี้ ระบบการเกษตรอัจฉริยะดังกล่าว จะสามารถช่วยให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคและสถานการณ์ด้านพลังงานต่างๆ ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำให้มีการเพาะปลูกที่มั่นคงทุกที่หรือทุกเวลา โดยวิธีการออกแบบและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพืชหลากหลายชนิด   ทั้งนี้ การศึกษาเยี่ยมชมแปลงสาธิต Smart Agriculture ในครั้งเพื่อเรียนรู้ในการนำเอาแนวคิดเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในรูปแบบของอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ และจะผลักดันภาคเกษตรกรรมของไทย ให้ก้าวสู้การเป็น Smart Agriculture พร้อมจะนำมาปรับใช้กับแนวคิด “Thailand 4.0” ที่มุ่งเน้นและผลักดัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #เกษตรอัจฉริยะSmartAgriculture #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ  

อ่านต่อ...


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

08 พ.ย 2562

 จังหวัดชลบุรี : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรูปแบบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว Green GDP ภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบการประเมินมูลค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมิน Green GDP ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลการจัดทำ Green GDP ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสามมุข โรงแรมคามิโอ โฮเต็ล อมตะ บางประกง จังหวัดชลบุรี    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ Industrial Transformation Platform for Thai Industry คุณวิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อแบบจำลองการประเมิน Green GDP ภาคอุตสาหกรรม คุณกฤษดา บำรุงวงศ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมิน Green GDP ภาคอุตสาหกรรม คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อผลการจัดทำ Green GDP กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และคุณเอกพร นวภานันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อผลการจัดทำ Green GDP ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ อุตสาหกรรมจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 9/2562

08 พ.ย 2562

วัน 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตัวแปรสำหรับปรับเพิ่มหรือปรับลดต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากใบ และยอดอ้อยเพื่อผลิตไฟฟ้าชีวมวล ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย #อ้อยและน้ำตาลทราย #ปลัดกอบชัย #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานคณะกรรมการอ่อยและน้ำตาลทราย  

อ่านต่อ...


Page 1 of 295