วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 13:22

ชื่อโครงการ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)