วันศุกร์, 30 ธันวาคม 2559 10:20

สำหรับโรงงานที่กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต ณ 1 มกราคม 2560 ท่านสามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 หลังจากวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ

สำหรับโรงงานที่กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต ณ 1 มกราคม 2560 ท่านสามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 หลังจากวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ