วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 15:49

ราคากลาง หมวดงบดำเนินงาน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนิก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1 อัตรา)