วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559 11:21

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560