วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 15:44

รับสมัคร !! บุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา