วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 14:57

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ระดับจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม