วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 09:19

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ระดับจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม