วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 11:42

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม