ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d01e9dae46685aaf24f26e9548d99148_S.jpg
พิธีเปิด“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax)
20 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/f5670c388011380ef3a39f6b2902ec73_S.jpg
ประขุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
20 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/ecfc9478362c42cec566949844f9de67_S.jpg
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง ...
20 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev