วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:45

ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม