วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:56

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒