เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมอุทยานโยนกท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562
11 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562
11 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนงานการสื่อสารความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนงานการสื่อสารความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev