ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f29babb1b8a13dafbda7895b84719c34_S.jpg
ประชุมพิจารณาแบบประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ...
22 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/70aebce7bc0ea04c82101a53c83124ae_S.jpg
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตไวน์ผลไม้” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/98f587981cffa84d61d9e36afccc7e71_S.jpg
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"
18 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev