เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม (CIV) จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งชมตลาด "ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล" ทักทายผู้ประกอบการในตลาด ณ ตลาดต้าน้ำโบราณต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมอุทยานโยนกท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/28c33f9981fec606824d62eb5444f82e_S.jpg
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด
16 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/d87f07a50ba579131bf8536db0b800fd_S.jpg
ประชุมคณะทำงานเมืองสมุนไพร ครั้งที่ 2/2562
15 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/5991b7f1e751de9f7271cba41c80955d_S.jpg
ประชุมและตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
15 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev