เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมอุทยานโยนกท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ OTOP คอมเพลกซ์สระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียน ของ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียน ของ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/abdd2ef3771a17513c6eccbb80bda7a5_S.jpg
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
13 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/5a2fcafa59283937cd876a9e5511ea4c_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 3/2563
10 เม.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev