folder คู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน (ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

Documents

document 8 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย(แบบแร่ 18) (17 download)
document 9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) (44 download)