วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2559 15:07

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

คลัสเตอร์ คือการรวมกลุ่มธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ซึ่งจะยกระดับพื้นที่ เพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างบูรณาการในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้แต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมถึงการลงทุนในพื้นที่คลัสเตอร์ มีความได้เปรียบเหนือการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ โดยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมากิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ • การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด ≥ 248 cc. (กรณีมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์)• การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะ• การผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่ยังไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ชื้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน อุปกรณ์สำหรับรถ Hybrid, EV, PHEV และชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง / ระบบส่งกำลัง / ระบบเครื่องยนต์• การผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะที่มา อนาคตไทยก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. Thailand Board of Investment.http://ow.ly/WGQ02

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *