วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:52

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563

วันนี้(9 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  โดยมีนางอังคณา ชิตะติดติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *