วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 14:27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี พ.ศ. 2561

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 5615 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *