อุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี

วันนี้(1 ก.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขาคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายตรีพงษ์ กลันทปุระ หก.นผ. ในฐานะผู้ช่วยคณะกรรมการฯ และ หก.รอ. หก.พร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) แผนสื่อสารการเป็นเปิดเผยข้อมูล และพิจารณากำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติม โดย นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันนี้(1 ก.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขาคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายตรีพงษ์ กลันทปุระ หก.นผ. ในฐานะผู้ช่วยคณะกรรมการฯ และ หก.รอ. หก.พร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) แผนสื่อสารการเป็นเปิดเผยข้อมูล และพิจารณากำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติม โดย นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 16:24

กิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 3/2563

วันนี้(9 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 3/2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เทพศิรินทร์พุแค โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

วันนี้(11 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์​ ค​ำ​ไทย​ วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม​ปฐมนิเทศโครงการจัดทำผังน้ำ​ ลุ่มน้ำบางปะกง​ ณ ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม​ กอล์ฟ​ แอนด์​ รีสอร์ท​ อำเภอกบินทร์​บุรี​ จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้(9 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  โดยมีนางอังคณา ชิตะติดติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันนี้(9 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  โดยมีนางอังคณา ชิตะติดติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 14:40

กิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 3/2563

วันนี้(9 ก.ย.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล  อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางมณชิรา สงวนพรรค หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ครั้งที่ 3/2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เทพศิรินทร์พุแค โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) (#) พัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ , เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน, ลดต้นทุนพลังงาน , ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล (#) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ (#)

 

สอบถามและสมัครได้ที่ บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร 02-1900-955, 090-289-8595 

หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

ตั้งแต่ บัดนี้-10 สิงหาคม 2563

(*) ด่วน จำนวนจำกัด (*)

วันนี้(22 ก.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town: EIT) จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ชุมชนเขต อบต.หน้าพระลาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสารเคมีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจประเมินในเดือนกันยายน 2563

หน้าที่ 1 จาก 217