อุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี

วันศุกร์, 08 มกราคม 2564 15:51

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564"

 

สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ประเภทรางวัล

- สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มกราคม - พฤาภาคม 2564

- ประกาศผล และมอบรางวัล สิงหาคมม 2564

*** สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

วันนี้(24 ธ.ค.63)  นายนพดล​ ชีวะ​อิสระ​กุล​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สระบุรี​และกลุ่มโรงงาน​อุตสาหกรรม​  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว​ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ​ สระบุรี​และเขตประกอบการอุตสาหกรรม​สี​เขียว​ 100 % แห่งแรกของประเทศไทย​ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวง​อุตสาหกรรม​ นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี​ ให้เกียรติ​เป็นประธานในพิธี​ ณ​ ห้องประชุม​พหลโยธิน​ สำนักงานเขตประกอบการดับบลิวเอชเอ​ สระบุรี

 

วันนี้(24 ธ.ค.63)  นายนพดล​ ชีวะ​อิสระ​กุล​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สระบุรี​และกลุ่มโรงงาน​อุตสาหกรรม​  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว​ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เขตประกอบการดับบลิวเอชเอ​ สระบุรี​และเขตประกอบการอุตสาหกรรม​สี​เขียว​ 100 % แห่งแรกของประเทศไทย​ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวง​อุตสาหกรรม​ นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี​ ให้เกียรติ​เป็นประธานในพิธี​ ณ​ ห้องประชุม​พหลโยธิน​ สำนักงานเขตประกอบการดับบลิวเอชเอ​ สระบุรี

 

วันนี้(16 ธ.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

วันนี้(16 ธ.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

วันนี้(16 ธ.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้​ นายดุจเทพ​ ทองมาก​ วิศวกรปฏิบัติการ​ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ เข้าร่วมอบรมสัมมนา​ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นที่​ จัดโดย​ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ​ ห้องกษัตริย์ศึก​ 1​ ชั้น​ 4​ โรงแรม​ เดอะทวิ​น​ ทาวเวอร์​ กรุงเทพฯ

วันนี้(16 ธ.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้​ นายดุจเทพ​ ทองมาก​ วิศวกรปฏิบัติการ​ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ เข้าร่วมอบรมสัมมนา​ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นที่​ จัดโดย​ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ​ ห้องกษัตริย์ศึก​ 1​ ชั้น​ 4​ โรงแรม​ เดอะทวิ​น​ ทาวเวอร์​ กรุงเทพฯ

วันนี้(17 ธ.ค.63)   นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสากรรมปูนซีเมนต์ของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง

วันนี้(17 ธ.ค.63)   นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสากรรมปูนซีเมนต์ของ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง

วันนี้(17 ธ.ค.63)  นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา ช่วงประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Base OTOP : KBO)จังหวัดสระบุรี และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สม้ครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 กลุ่ม 26 ผลิตภัณฑ์ ให้คงเหลือ 20 กลุ่ม 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

หน้าที่ 1 จาก 226