ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/786da965f2f7951c03259414b5f09aec_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสตูล ปี 2562
10 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/df09e94d1bc3d4c81c0122a36d5ef990_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการคณะทำงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OPC
10 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/c65221147977772d24ed93d15cd0795b_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเฉพาะกิจ จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล
10 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev