ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  พระนครศรีอยุธยา  สิงห์บุรี  สระบุรี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี
15 ธ.ค. 2560
media/k2/items/cache/e5c89da5b199460a375618c179d9ff99_S.jpg
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์
15 ธ.ค. 2560
media/k2/items/cache/67a52ea6c1f4f18b114bb31af40c9dd0_S.jpg
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย
15 ธ.ค. 2560

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม