ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6e0de73622284e7dfc12ebb5d4b6679a_S.jpg
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 มี.ค. 2560
media/k2/items/cache/9afdd4495e85e1914fba99baa7bd8d27_S.jpg
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียใหม่
14 มี.ค. 2559
media/k2/items/cache/58edd740961fe30d8f360d727dc9dcaa_S.jpg
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดร้อยเอ็ด
22 ก.พ. 2560

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม