ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/809f5053e314b3f7a920e6e72e1393e7_S.jpg
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน "
20 เม.ย. 2560
media/k2/items/cache/d09221072e2b651c18420fdc972ce590_S.jpg
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560
31 มี.ค. 2560
media/k2/items/cache/8c21564975a6c25a01ea2834e95ab23a_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
29 มี.ค. 2560

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม