วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:25

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Written by 
Rate this item
(0 votes)
งานที่ให้บริการ

 

1.การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน

 

2. การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต

 

3. การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)

 

4. การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

 

5. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง

 

6. การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

 

7. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 7)

 

8. การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9)

 

9. การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่ นอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 6)

 

10. การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง

 

11. การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16)

 

12. การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่

 

13. การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17)

 

14. การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10)

 

15. การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่

 

16.  การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 11)

 

17. การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่

 

18. การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่

 

19. การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 24)

 

20. การขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม (แบบแร่ 26)

 

21. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหะกรรม

 

22. การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหะกรรม

 

23. การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหะกรรม

 

24. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)

 

25. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)

 

26. การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)

 

27. การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5)

 

28. การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่12)

 

29. การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13)

 

30. การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ

 

31. การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ (แบบแร่ 2)

 

32. การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ 3)

 

33. การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ (แบบแร่ 1)

 

34. การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่

 

35. การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ 27)

 

36. การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28)

 

37. การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม

 

38. การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23)

 

39. การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19)

 

40. การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่)

 

41. การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ)

 

42. การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

 

43. การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด

 

44. การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา

 

 ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th

 

Read 2664 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *