วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2559 16:42

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

        1) ช่องทางไปรษณีย์   ที่อยู่ 75/6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

        2) ช่องทางโทรศัพท์ 02-202-3154

        3) ช่องทางเว็บไซด์ http:// www.industry.go.th/ servicelink/

        4) กล่องรับความคิดเห็น ณ ห้องศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

        5) ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        6) ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อก. ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม

และสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ สำนักตรวจและประเมินผล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-202-3059

โทรสาร 02-202-3060

Read 3553 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *