วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:24

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)
การบริการเงินทุนหมุนเวียน
- ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือกลุ่มอาชีพ
- ขอกู้วงเงิน 200,001- 700,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงิน 700,001 - 2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
- ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 
ค้นหารายละเอียดข้อมูลเพื่อติดต่อราชการได้ที่ https://www.info.go.th
Read 2314 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *