ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *