ยอดใช้น้ำมันพุ่ง/รับราคาโซฮอล์วูบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ และทิศทางราคาน้ำมันของกระทรวงพลังงาน พบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง มียอดการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อเทียบยอดการใช้น้ำมันในเดือนก.ย. 2558

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 พบว่า กลุ่มเบนซิน – แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มียอดการใช้ 9.12 ล้านลิตร/วัน เทียบปี 2557 มีการใช้เพียง 7.51 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 21.48% น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 มีการใช้ 10.81 ล้านลิตร/วัน เทียบปี 2557 มีการใช้ 9.98 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 8.28% น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มีการใช้ 4.1 ล้านลิตร/วัน เทียบปี 2557 มีการใช้ 3.76 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 8.84% และกลุ่มดีเซล มีการใช้ 54.75 ล้านลิตร/วัน เทียบปี 2557 มีการใช้ 53.61 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 2.12%

ทั้งนี้ จากยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ที่มีการใช้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ได้ปรับตัวลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ได้ลดลงต่อเนื่องเช่นกัน

โดยที่ผ่านมากลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์มีราคาเฉลี่ยลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จนถึงปัจจุบันประมาณ 10-12 บาทต่อลิตร คาดว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศจะคงทรงตัวและมีโอกาสลดลงเล็กน้อย ซึ่งหากยังมียอดการใช้น้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานและลดการใช้น้ำมันลง ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น วางแผนก่อนการเดินทาง การเติมลมยางให้อยู่ในระดับพอดีไม่ให้อ่อนและแข็งเกินไป การขับรถไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง การไม่บรรทุกสิ่งของมากเกินความจำเป็น และการตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์รุ่นใหม่ ตรวจสอบเครื่องยนต์ว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือE85ได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมายังมีผู้ใช้รถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น ยังไม่ได้ทดลองใช้แก๊สโซฮอล์E20 หรือ E85 ดังกล่าว ทั้งที่เครื่องยนต์สามารถรองรับได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มการใช้เอทานอล ซึ่งเป็นผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมในประเทศ และลดการนำเข้าน้ำมัน เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจในประเทศยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *