ครม.เคาะ 5 พันล้าน ช่วย SMEs ฟื้น

 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกอบการ

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเงินการคลังไปแล้ว โดยจะใช้วงเงินงบประมาณในช่วงปี 59 วงเงินรวมประมาณ 5,097 ล้านบาท คิดเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ ประมาณ 97,503 ราย หรือเกือบแสนราย สำหรับมาตรการในแพ็คเกจนี้ประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs 2.การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป้าหมายรวมประมาณ 53,040 ราย วงเงินประมาณ 2,630 ล้านบาท 3.การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในการปรับแผนธุรกิจเป็นการเร่งด่วน เป้าหมายประมาณ 17,000 ราย ใช้งบของ สสว.วงเงินประมาณ 630 ล้านบาท และอีกส่วนเป็นการดำเนินงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบ 2559 ในแผนงานเพิ่มเติมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs เป้าหมายประมาณ 27,463 ราย วงเงินประมาณ 1,837 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ เป็นการช่วยเหลือ SMEs ให้มีศักยภาพ และสามารถส่งต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต่อสถาบันการเงินได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยใช้งบประมาณจำนวน 5 พันล้านบาท ช่วยเหลือ SMEs ได้ประมาณ 1 แสนคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *