ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดปราจีนบุรี

ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับอุตสาหรรมจังหวัดปราจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูธให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยมีหัวหน้าสำนักงานอุตสาหรรมจังหวัดปราจีน (นายสิทธา  ปัพพานนท์) มาเป็นประธานในการเปิดงานและได้เข้าเยี่ยมชมการออกบูธของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *