ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560

ณ ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม 2560 โดยกลุ่มพัตนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยให้บริการแก่ผู่ประกอบการและประชาชนในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูธภาคเอกชนและข้าราชการมาให้บริการแก่ผู่ประกอบการและประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) มาเป็นประธานในการเปิดงานและได้เข้าเยี่ยมชมการออกบูธของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *