ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ณ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม หมู่ที่ 8 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและทุกส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายไต้โครงการจังหวัดเลื่อนที่ครั้งที่ 5 บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในงานดังกล่าวมีการออกบูธของภาคราชการและภาคเอกชนมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดงานและไดเข้าเยี่ยมชมการออกบูธของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *