ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเคลื่อนที่แก่ผู่ประกอบการและประชาชน ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูธให้บริการประชาชน โดยหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (นายวินัย  พรหมจันทร์) มาเป็นประธานในการเปิดงานและได้เข้าเยี้ยมชมการออกบูธของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *