ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ บริเวณ สำนักงาน ก.พ. (ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล) กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชนในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในการเปิดงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *