โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและทุกส่วนราชการ  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2560

-   ณ วัดศรีสะอาด ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

-   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

-   ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านนิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพเพิ่มเติม

{gallery}10820{/gallery}

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *