โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและทุกส่วนราชการ  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2560

-   ณ  วัดบ้านสีสุก หมู่ที่ ๕ บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

-   ณ โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

-   ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

-   ณ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์        

รูปภาพเพิ่มเติม

{gallery}10822{/gallery}

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *