โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและทุกส่วนราชการ  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

11-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ.แพร่

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *