ร่วมออกบูธในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์และงานกาชาด ประจำปี2561

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและทุกส่วนราชการ  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ " มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว จาก 9 เล่าสู่ 10" และจัดนิทรรศการของส่วนราชการในงานกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561ณ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *