กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพวงมาลาและเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *