นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *