นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นายประเสริฐ  บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้แทนไทยร่วมลงนามและกล่าวสุนทรพจน์ ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *