ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมสำรวจสถิติการให้บริการ

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางไปสำรวจข้อมูลการให้บริการเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของผู้รับบริการและจัดทำสถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2556 ณ จ.สกลนครและ จ.นครพนม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *