อบรมหลักสูตร"การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันในตลาดAEC"

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือทายาทเจ้าของกิจการ 
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันในตลาดAEC"
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.58 
ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ :
คุณวิประภา  โทรศัพท์  081- 0522935  Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณธัญญะรัตน์  โทรศัพท์  081- 9544820 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: 0-43379-302,0-43379-421 M: 0-43379-296-301 ต่อ 130 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *