งานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จ.เชียงรายและจ.เชียงใหม่

   

 งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016  

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๙  – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙)

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการออกบูทของภาคราชการและภาคเอกชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันออกหน่อยให้บริการประชาชน โดบมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอาทิตย์  วุฒิคะโร) เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และได้เข้าเยี่ยมชนการออกบูท ดังกล่าว

 

    

 งานพ่อขุเม็งรายมหาราช ประจำปี 2559

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

ณ ฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เป็นการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราช ๒๕๕๙ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการออกบูทให้บริการเคลื่อนที่ของทุกส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันออกหน่อยให้บริการประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *