งานออกหน่วยเคลื่อนที่ จ.ชัยนาท

     

ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ณ วัดหนองม่วง ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

เป็นการออกหน่วยให้บริการร่วมกับทุกส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกันออกหน่อยให้บริการประชาชนโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์ เข้าเยี่ยมชมการออกบูทของกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *