งานนิทรรศการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

      

 เกิดจากแนวคิดข้าราชการทำงาน เพื่อประชาชน ในหัวข้อ " ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน " มี 4 กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงไอซีที ณ ลานกิจกรรม Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell รังสิต ในวันที่ 1 -3 เมษายน 2559

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการบริการของหน่วยงานราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *