โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ

เรื่อง "กระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่"

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

ชั้น 1 ห้องประชุมใหญ่ 106B

           ---------------------------------             

วันจันทร์, 14 กรกฎาคม 2557 19:52

ศิลปะการห่ออาหารด้วยใบตอง

 

เราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยได้หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วย ที่นำมาทำเชือกกล้วย หรือแกะสลักเพื่อประดับตกแต่ง ปลีกล้วย กินแนมกับน้ำพริก ผล นำมากินได้ทั้งสุกและดิบ ใบกล้วย หรือที่เราเรียกว่า ใบตอง คนไทยนำมาใช้ประโยชน์ในการห่ออาหาร หรือประดับอาหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ อุตสาหกรรมการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

      นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ประชาสัมพันธ์ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ อุตสาหกรรมการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

เพื่อเรียนเชิญผู้ประกอบการ ของท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา ECIT : SMEs Solutions Day 2014 มิติใหม่แห่งการใช้ IT เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่สากล ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น A-B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอด เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

วันเสาร์, 12 กรกฎาคม 2557 10:23

คลินิก SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินกิจกรรมคลินิก SMEs เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs