ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2baff6a83f79d87248873fd2ab521db6_S.jpg
สัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล และนำเสนอผลสำรวจ (Success case) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2561 – 2563
15 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/63198bb6f6fa6b21b22873d207564353_S.jpg
กิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
14 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/3f94103af6d10b0d12df484adaa36ddf_S.jpg
รับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจการใช้ระบบสื่อสารโทรศัพท์ ภายในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย VoIP
14 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev