ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/262fe266d18054478aa5ca595237322f_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 4/2563
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/4c0d8e17c6658fd7c6470f86113e2c9d_S.jpg
การอบรมการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานแบบฟอร์มเดียว (Single Form) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom
22 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/6bfb82288f366854964b67e64533c8ab_S.jpg
กิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” ตามผังพื้นที่ที่รับผิดชอบ (หมายเลข 9) บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
21 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev