ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9c8b10af3045129e4a2cc983f5187fdd_S.jpg
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ
29 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/bccdb16cc1130e5b9b20c190342e4599_S.jpg
กิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
28 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/bbf783575f075335b73ed0ad1215f77e_S.jpg
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “สิงห์บุรี รักสิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” ณ บริเวณวัดจินดามณี
28 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev