วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 09:38

การอบรมการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานแบบฟอร์มเดียว (Single Form) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom