วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2560 09:36

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี